.: Prima pagină

 

.: Structură

.: Legislaţie

 -Românească

 -Europeană

.: Suspendați

.: Evenimente

 

.: Presa

-Ziua de Iaşi

-Ziarul de Iaşi

-Monitorul de Iaşi

-Evenimentul

-Flacăra Iaşului

-Jurnalul de Est

.: Concursuri medicale

  .: EMC

.: Articole stiinţifice

.: Locuri de muncă

.: Contact

.: Legături


  
 

 Contact
 

 

Adresa: Str. Piaþa Unirii, nr. 5, scara A, parter
Cod poştal: 700056
Iaşi
ROMÂNIA
   

   
Tel/Fax: 0232-240695
   
E-mail: presedinte@oamr-iasi.ro
secretar@oamr-iasi.ro
imagine@oamr-iasi.ro
juridic@oamr-iasi.ro
profesional@oamr-iasi.ro
 
Program cu publicul: LUNI - VINERI, între orele 12.00 - 15.00
 

Filiale O.A.M.G.M.A.M.R.

Filiala Alba

Preºedinte: Corneliu Adrian Pârvu
Adresa: Alba Iulia, Bulevardul Revoluþiei, nr. 23
Telefon: 0258 - 830 570
E-mail: parvuadrian2005@yahoo.com

Filiala Arad

Preºedinte: Ladinia Ardeu
Adresa: Arad, Andreniy Karoly, nr. 2-4
Telefon: 0257 - 338 460
E-mail: ardeul@yahoo.com, contact@oamgmamr-arad.ro, ardeul@oamgmamr-arad.ro
Web: www.oamgmamr-arad.ro

Filiala Argeº

Preºedinte: Estera Ambruº
Adresa: Piteºti, Bulevardul Republicii, nr. 41
Telefon: 0348 - 401 082
E-mail: oammr_arges@yahoo.com
Web: www.oammr-arges.ro

Filiala Bacãu

Preºedinte: Minodora Chicea
Adresa: Bacãu, Str. Rãzboieni 11 / B / 6, faþã în faþã cu Ateneul ºi Liceul de Artã "George Apostu"
Telefon / Fax: 0234 - 518 720
E-mail: oammr_bacau@yahoo.com
Web: www.oammr-bacau.go.ro

Filiala Bihor

Preºedinte: Iuliana Busuiog
Adresa: Oradea, Str. Grigore Moisil, nr.8, sc.B, et.1, ap.11
Telefon / Fax: 0359 - 191 960
E-mail: oammrbh@yahoo.com
Web: http://oamgmamrbh.ro/

Filiala Bistriþa-Nãsãud

Preºedinte: Rodica Bãlan
Adresa: Spitalul Judeþean de Urgenþã Bistriþa-Nãsãud, Str.General Grigore Bãlan, Nr.43
Bistriþa
Telefon / Fax: 0263 - 233 031
E-mail: bistrita_oammr@yahoo.com
Web: www.bistrita.ro/oammr

Filiala Botoºani

Preºedinte: Viorel Spatariu
Adresa: Botoºani, Str. Marchian (Spitalul Judeþean)
Telefon: 0231 - 531 313
E-mail: oammrbt@yahoo.com

Filiala Braºov

Preºedinte: Cerasela Curesciuc
Adresa: Braºov, Str. Al. I. Cuza, nr. 28-30
Telefon: 0368 - 436 019
E-mail: oammrbv@yahoo.com
Web: http://oammrbv.weebly.com/

Filiala Brãila

Preºedinte: Mariana Preda
Adresa: Brãila, Str. Grãdinii Publice, nr. 2
Telefon: 0239 - 611 863
E-mail: oammr_braila@yahoo.com

Filiala Bucureºti

Preºedinte: Carmen Mazilu
Adresa: Bucureºti, Strada Avrig nr. 12, sector 2
Telefon: 021- 444 10 68
Fax: 021 - 444 21 71
E-mail: oammrbucuresti@yahoo.com
Web: www.oammrbuc.ro

Filiala Buzãu

Preºedinte: Claudia ªtefan
Adresa: Buzãu, Str. General Grigore Baºtan, nr. 3, cod. 120120
Telefon / Fax: 0238 - 726 632
E-mail: info@oammr-buzau.ro
Web: www.oammr-buzau.ro

Filiala Cãlãraºi

Preºedinte: Steluþa ªtefan-Eftimie
Adresa: Cãlãraºi, Str. Eroilor, nr. 1-3
Telefon: 0242 - 315 343
E-mail: secretariat@oamrcl.ro, presedinte@oamrcl.ro
Web: http://oamrcl.ro

Filiala Caraº Severin

Preºedinte: Maria Iovanovici
Adresa: Reºiþa, Str. Sportului, nr. 5, sc. 2, ap. 2
Telefon: 0355 - 417 338
E-mail: oammr_cs@yahoo.com
Web: http://ordinulasistentilormedicali.blogspot.com

Filiala Cluj

Preºedinte: Emil Buiga
Adresa: Cluj-Napoca, Str. Ilie Mãcelaru, nr.32
Telefon: 0264 - 487 058
E-mail: web@oammr-cluj.ro
Web: www.oamr-cluj.ro

Filiala Constanþa

Preºedinte: Mircea Timofte
Adresa: Constanþa, Bulevardul Tomis, nr. 145, cod 900591
Telefon: 0241 - 660 455
E-mail: oamr_cta2004@yahoo.com
Web: http://oamgmamr-constanta.ro/

Filiala Covasna

Preºedinte: Virginica Furtunã
Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 1, cod 520064
Telefon / Fax: 0267 - 311 584
E-mail: oammrcovasna@hotmail.com
Web: oammr-cv.ro

Filiala Dâmboviþa

Preºedinte: Florin Costin Moraru
Adresa: Târgoviºte, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 78
Telefon: 0245 - 521 501
E-mail: oammr_dambovita@yahoo.com

Filiala Dolj

Preºedinte: Florin Viorel Gavrilescu
Adresa: Craiova, Str. Tabaci, nr. 1
Telefon / Fax: 0251 - 530 115, 0251 - 510 700
E-mail: secretar@oammrdolj.ro, presedinte@oammrdolj.ro, vicepresedinte@oammrdolj.ro
Web: www.oammrdolj.ro

Filiala Galaþi

Preºedinte: Daniela Artimof
Adresa: Galaþi, Str. Saturn, Nr. 26, în incinta ªcolii Generale Nr. 8 (intrare prin spate), cod 800325
Telefon / Fax: 0336 - 802 521, 0336 - 802 522
E-mail: oammr.gl@gmail.com, office@oammr-galati.ro
Web: www.oammr-galati.ro

Filiala Giurgiu

Preºedinte: Mariana Neacºu
Adresa: Giurgiu, Str. Bucureºti, nr. 82
Telefon: 0246 - 214 086
E-mail: oammrgiurgiu@yahoo.com

Filiala Gorj

Preºedinte: Lucian Cîrstoiu
Adresa: Târgu Jiu, Str. Progresului, nr. 18
Telefon: 0253 - 221 100
E-mail: oammr_gorj@yahoo.com

Filiala Harghita

Preºedinte: Dóczy Rossler János
Adresa: Miercurea-Ciuc, Strada Kosuth Lajos, nr. 4
Telefon / Fax: 0266 - 310 743
E-mail: ord.asist@oammrhr.ro, oammrhr@hr.astral.ro
Web: www.oammrhr.ro

Filiala Hunedoara

Preºedinte: Mariana Lucia Ionescu
Adresa: Deva, Strada Nicolae Bãlcescu Bl.13, sc.A, ap.1
Telefon / Fax: 0354 - 113 456
E-mail: oammr.hd@gmail.com
Web: oamgmamr-hd.ro

Filiala Ialomiþa

Preºedinte: Florin Dumitru
Adresa: Slobozia, Str. Decebal, nr. 1
Telefon: 0243-234980
E-mail: oammr_ialomita@yahoo.com
Web: http://oammr-ialomita.ro/

Filiala Ilfov

Preºedinte: Aurelia Florea
Adresa: Bucureºti, Str. Aviator Popiºteanu, nr. 46, sect. 1
Telefon: 021 - 324 90 84
E-mail: oammr_if@yahoo.com

Filiala Maramureº

Preºedinte: Viorica Totorean
Adresa: Baia Mare, Str. Progresului nr. 19/5
Telefon / Fax: 0362 - 402 178
E-mail: oamrmaramures@yahoo.com
Web: www.oamgmamr-mm.ro

Filiala Mehedinþi

Preºedinte: Virgil Mihai Grigorescu
Adresa: Drobeta Turnu Severin, Str. Traian, nr. 115
Telefon: 0252-316690
E-mail: oammrmh@yahoo.com
Web: www.oammr-mh.ro

Filiala Mureº

Preºedinte: Radu Duca
Adresa: Târgu Mureº, Str. Victor Babeº nr. 8/1
Telefon / Fax: 0265 - 218 395
E-mail: oammr_mures@yahoo.com
Web: www.oammr-mures.ro

Filiala Neamþ

Preºedinte: Puiu Sîrbu
Adresa: Piatra Neamþ, Bulevardul Traian, nr. 1
Telefon: 0233 - 224 737
E-mail: oammr_neamt@yahoo.com
Web: www.oammr-neamt.go.ro

Filiala Olt

Preºedinte: Emilian Liciu
Adresa: Slatina, Strada Criºan nr. 9-11, C.P. 41
Telefon: 0249 - 418 510, 0349 - 407 941
Fax: 0249 - 418 510
E-mail: oamgmamr_olt@yahoo.com, oammr_olt@yahoo.com
Web: http://oamgmamrolt.ro

Filiala Prahova

Preºedinte: ªtefania Stãnescu
Adresa: Ploieºti, Str. Tache Ionescu, nr. 13
Telefon: 0244 - 520 696
E-mail: ina_stanescu2009@yahoo.com

Filiala Sãlaj

Preºedinte: Rodica Maria Mureºan
Adresa: Zalãu, Str. Dumbrava nr. 47, bl. D21, et. II, ap. 11
Telefon / Fax: 036 - 101160
E-mail: oammrsj@yahoo.com
Pagina de forum: www.oamgmamr-salaj.forumer.ro

Filiala Satu-Mare

Preºedinte: Daniela Costea
Adresa: Satu Mare, Str. Avram Iancu, nr. 16, cam. 1
Telefon: 0361 - 881 661
E-mail: oamrsm@yahoo.com

Filiala Sibiu

Preºedinte: Valeria Grusea
Adresa: Sibiu, Calea Dumbravii Nr. 10, cod 550324
Telefon / Fax: 0269 - 212 108
E-mail: oammr.sibiu@yahoo.com
Web: www.oamr-sibiu.ro

Filiala Suceava

Preºedinte: Lenuþa Cozmanciuc
Adresa: Suceava, Str. Alexandru cel Bun, nr. 24, Bl. H3, Sc. C, Ap.2, vis-a-vis de Policlinica Judeþeanã
Telefon / Fax: 0230 - 550 009
E-mail: oammr_suceava@yahoo.com
Web: www.oammr-sv.ro

Filiala Teleorman

Preºedinte: Lucreþia Miu
Adresa: Alexandria, Str. Dunãrii, bl.915, ap.31, parter
Telefon: 0247 - 421 206
E-mail: oammr_teleorman@yahoo.com

Filiala Timiº

Preºedinte: Ofelia-Aurelia Sîrbu
Adresa: Timiºoara, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 13, Ap.9
Telefon / Fax: 0256 - 274 739
E-mail: secretariat@oammr-timis.ro
Web: www.oammr-timis.ro

Filiala Tulcea

Preºedinte: Mariea Wagner
Adresa: Tulcea, Str. 1848, nr. 32
Telefon: 0240 - 531 813
E-mail: oammrtl@yahoo.com

Filiala Vâlcea

Preºedinte: Constantin Negrescu
Adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Matei Basarab, bl. 128, sc. C, ap. 4
Telefon: 0250 - 742 547
E-mail: oammrvalcea@yahoo.com

Filiala Vaslui

Preºedinte: Elena Blãjan
Adresa: Vaslui, Str. Avram Iancu, nr. 332, ap.18
Telefon: 0235-322733
E-mail: oammrvaslui@yahoo.com
Web: www.oamrvaslui.ro

Filiala Vrancea

Preºedinte: Cezar Alexandru
Adresa: Focºani, Bulevardul Gãrii, nr. 14
Telefon: 0237 - 224 815
Web: www.oamgmamr-vrancea.ro

Reprezentanþii în Consiliul Naþional OAMMR din partea ministerelor cu reþea sanitarã proprie:
Ministerul Justiþiei: Tudor Drulã
Ministerul Ap. Naþionale: Maria Cucu
Ministerul Transportului: Aniºoara Grãdinariu

  Copyright © 2003-2014 OAMGMAMR - Iași. Toate drepturile rezervate.

POWERED BY: CESCOP